You are currently viewing روز پرستار گرامی باد

روز پرستار گرامی باد

پرستاری آمیختن طبابت جسم است با طبابت روح… پرستاری هنری است بی نظیر و تخصصی است بی همتا.
پرستاری تنها مراقبت از علایم حیاتی بیمار نیست؛

فقط نگاهبانی از مرز حیات بیمار نیست؛

بلکه دمیدن روح زندگی است در تن رنجور بیمار؛

وزش نسیم محبت است و جاری کردن زلال امیدواری در بدن خسته بیمار

روز پرستار مبارک

دیدگاهتان را بنویسید