شما در حال مشاهده هستید پرداخت اجاره بها خانواده های کودکان نیازمند

پرداخت اجاره بها خانواده های کودکان نیازمند

نیکوکاران گرامی
در فروردین، اردیبهشت و خرداد ۹۹
با حمایت شما توانستیم بخشی از اجاره بها خانواده های کودکان نیازمند را به مبلغ ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان پرداخت کنیم.
به امید روزی که هیچ مادری شرمنده بچه هاش نباشه

دیدگاهتان را بنویسید