You are currently viewing اهدا ۸ پک مواد غذایی به دانش آموزان نیازمند

اهدا ۸ پک مواد غذایی به دانش آموزان نیازمند

۸ پک مواد غذایی شامل برنج ایرانی، روغن، مرغ و خرما و مقداری پول نقد، به ارزش کلی ۲ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان به خانواده دانش آموزان نیازمند یکی از مناطق حاشیه شهر اهدا شد‌. عشق شما به کودکان نیازمند همچنان جاری است.

دیدگاهتان را بنویسید