اهدا ۳۶ جفت کفش به کودکان نیازمند

اهدا ۳۶ جفت کفش به کودکان نیازمند

سلام خیرین گرامی
هنوز هستند کسانی که تحمل نداشتن های انسانهای رنج دیده و کودکان محروم را دارند.
به لطف شما و این نیکوکاران بزرگوار ۳۶ جفت #کفش در اسفند ماه به ارزش ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به #کودکان #نیازمند اهدا شد.

کودکانرادریابیم

کودکان_خیابانی

کودکزبالهگرد

کودکانبایدکودکی_کنند

کودک_کار

کودکانفرشتهاند

کودک_همسری

کودکان_آسمانی

کودکانه

کودکانه_ها

کودکانکارو_خیابان

کودکانکار

کودکانههایمن

کودکانه💑

کودکانبااستعداد

کودکان_خلاق

دیدگاهتان را بنویسید