You are currently viewing کودک آزاری

کودک آزاری

کودک آزاری یک آسیب خطرناک اجتماعی است که به جسم و روان کودک لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. کودکان کار و رها شده از جمله افرادی هستند که بیش از دیگران در معرض کودک آزاری های جسمی و جنسی قرار می گیرند.

کودکان ممکن است به واسطه مرگ و یا طلاق والدین رها شوند و مورد بی توجهی قرار گیرند، این کودکان به دلیل خلاء‌هایی که در سرپرستی و نگهداری آن ها وجود دارد، ممکن است افکار شومی را در فرصت‌طلبان در جهت کودک آزاری فراهم کند.

خیریه اردیبهشت با حمایت خیرین کودکان در معرض آزار را شناسایی و حمایت می کند.

دیدگاهتان را بنویسید