You are currently viewing اهدا یک میلیون ۳۵۰ هزارتومان اجاره بها

اهدا یک میلیون ۳۵۰ هزارتومان اجاره بها

اجاره بهای سنگین این روزها زندگی سخت و دشوار رو برای مادران و کودکانی که در منهای فقر زندگی می کنند غیرقابل تحمل کرده است.

ما تلاش می کنیم در حد توانایی و حمایتی که شما نیکوکاران عزیز از خیریه اردیبهشت می کنید هرماه تعداد بیشتری از این کودکان و خانواده های رنج کشیده شان را تحت پوشش قرار دهیم.

خیریه اردیبهشت موسسه ای غیرانتفاعی است که فقط و فقط توسط مردم حمایت می شود.

دست بدست هم داده ایم تا کودکان را خوشحال کنیم و آسودگی و آرامش را به کودکان بیشتری هدیه دهیم

دیدگاهتان را بنویسید