You are currently viewing ترنم_مهربانی

ترنم_مهربانی

از مرگ نترسید

از این بترسید که وقتی زنده اید

چیزی درون شما بمیرد به نام \”انسانیت\”

پ ن: تشکر می کنیم از همه کسانی که این روزها به هر نحوی ارتباط گرفتند و خواستار کمک به کودکان نیازمند هستند.

ماامانتدارشماییم

پ ن۲ : با حمایت و همراهی شما بزرگواران به دنبال فعالیت های بیشتر و بهتر برای کمک به کودکان نیازمند هستیم.

باکریمانکارهادشوارنیست

دستخدابررویزمینباشیم

کودکان_کار

مهربانی

انسانیت

دیدگاهتان را بنویسید