You are currently viewing گزارش عملکرد تیر و مرداد ۹۸ خیریه اردیبهشت

گزارش عملکرد تیر و مرداد ۹۸ خیریه اردیبهشت

ما دو کودک، کودکی نکردیم. در زندگی خیلی آدم ها آرزوهای کودکی ما را ربودند. انگار در این روزهای سخت ما پدر و مادر همدیگر بودیم.

در تیر و مرداد 98 مبلغ 2 میلیون و 447 هزار تومان از محل کمک های نقدی واریزی به حساب خیریه و 8میلیون و 521 هزار تومان از محل کمک های غیرنقدی اهدایی مردمی جمعا مبلغ 10 میلیون و 765 هزار تومان به کودکان نیازمند هزینه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید