You are currently viewing پرونده ۲۰۲

پرونده ۲۰۲

نوجوانی که به لحاظ جسمی دارای مشکل بینایی است و تحت سرپرستی پدری که خود از مشکل روحی و اعصاب و روان رنج
می برد و به همین امر چندان نمی تواند کار کند و درآمدی داشته باشد. از طرفی نامبرده دارای یک برادر کوچکی می باشد که از داشتن مادری مهربان و دلسور محروم هستند و چون حامی و بستگانی در این شهر ندارند لذا در طی فرآیند روزمرگی بخاطر عدم مهارت خانه داری و..با مشکل مواجه اند. به همین خاطر نیاز به غذای گرم و…دارند که اردیبهشت به کمک شما عزیزان در این موارد کمک حال این خانواده عزیز می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید