You are currently viewing پرونده ۲۰۷

پرونده ۲۰۷

     دو کودکی که به علت نداشتن سرپرست و درآمد مکفی از تحصیل محروم هستند. کودکی که با داشتن مهارت و استعداد فراوان اکنون نتوانسته در کلاس اول دبستان ثبت نام کند. مادر نامبرده از طریق مستمری کمیته امداد امرار معاش می نماید و در یک خانه استیجاری با امکانات رفاهی کم سکونت دارند که ودیعه آن را نیز از طریق کمیته امداد تامین نموده اند. لازم به ذکر است مادر به لحاظ جسمی فاقد مشکل لذا از بعد روحی مشکل اعصاب روان دارد و از آنجاییکه که پدر خانواده خانه  و خانواده خود به علت داشتن اعتیاد و قاچاق مواد ترک نموده اند لذا بسیاری از مشکلات بر عهده مادر می باشد که با کمک اردیبهشت و پیگیریهای مستمر کودک مورد نظر در مدرسه ثبت نام نموده و اکنون نیاز به حمایت جهت تحصیل و … شما بزرگوارن خیرخواه و حامی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید