گزارش عملکرد مالی بهمن ماه ۹۷ خیریه اردیبهشت زنجان

گزارش عملکرد مالی بهمن ماه ۹۷ خیریه اردیبهشت زنجان

سلام میتوان به سادگی عاشق شد و سالها در قلب کودکان ماند
تداوم حضورتان مى تواند گرمابخش کودکان نیازمند تحت حمایت خیریه اردیبهشت باشد.
شادی عید را با کودکان بی پناه تقسیم کنیم.

گزارش عملکرد مالی بهمن ماه 97 خیریه اردیبهشت #زنجان

در بهمن ماه 97 مبلغ 2 میلیون و 623 هزار تومان از محل کمک های غیرنقدی اهدایی مردمی به کودکان نیازمند هزینه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید