جهت پرداخت آنلاین فطریه به کودکان نیازمند تحت پوشش خیریه اردیبهشت زنجان بر روی لینک زیر کلیک کنید

پرداخت فطریه