یادمان هست

خداونداهیچ خانه ای رادر سکوت بی مادری قرار ندهبلند بگو آمین …

یادمان هست

به باز آمدنت چنان دلخوشم‏که طفلی به صبح عید‏پرستویی به ظهر بهار‌‌- ‏علی باباچاهی …

۴ ژوئن ۲۰۱۹، روز جهانی کودکان قربانی خشونت و تجاوزگری نظامی

میلیون ها کودک بی اختیار درگیر جنگ هایی می­شوند که در آن فقط تماشاچی نیستند بلکه هدف قرار می­گیرند …

آسان نیکوکار بمان

فطریه خود را به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت هدیه کنیم. ۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶ شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان …

عید سعید فطر مبارک

فطریه خود را به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت هدیه کنیم. ۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان …

زکات فطریه جهت کودکان نیازمند

فطریه خود را به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت هدیه کنیم.۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶خیریه اردیبهشت زنجان …

یادمان هست

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماستهر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رودصحنه پیوسته به جاست.خرم آن نغمه …

شب قدر مرا دریاب

آرزوهـاپیله هایی در دل هستندکه با امید پروانه ایبال گشودهو بسوی خدا اوج میگیرندامیدواریمدر این شب زیبـاپروانه آرزوهایتان بر زیباترینگلهای …

سال نو مبارک

عیدتون مبارکاز همه شما عزیزان که ما را در سال ۱۴۰۰ یاری کردین و مشکلات کودکان رنج دیده رو با …

حامی باشیم

با حمایت های شما انسان های مهربان به مناسبت عید نوروزبه ۶۰ خانواده از کودکان نیازمند میخواهیم مواد غذایی اهدا …

شادی عید را با کودکان نیازمند تقسیم کنیم

شادی عید را با کودکان نیازمند تقسیم کنیم.جهت خرید و اهدا ۵۰ جفت کفش به ۱۰ میلیون تومان نیازمندیم.اینبار هم …

یادمان هست

ولی خاک، تو با او مهربان باش. اگر آتش با او مهربان نبود. اگر زندگی، اگر مرگ با او مهربان …

یادمان هست

آسمانی پر از ستاره و دشتی پر از گلتقدیم به آنی که بهشت زیر پایش جای داردبه مادرم که مهرش …

آمار تکان‌دهنده: ۱۰ درصد بالغان مصرف الکل دارند/ ۱۰۰ هزار اقدام به خودکشی در سال داریم

آمار تکان‌دهنده: ۱۰ درصد بالغان مصرف الکل دارند/ ۱۰۰ هزار اقدام به خودکشی در سال داریم🔻معاون وزیر کشور و رئیس …

یادمان هست

مثل گیسویی که باد آن را پریشان می‌کندهر دلی را روزگاری عشق ویران می‌کندناگهان می‌آید و در سینه می‌لرزد دلمهرچه …