شکرانه بازوی توانا بگرفتن دست ناتوان است
موسسه خیریه شمیم اردیبهشت زنجان به شماره ثبتی 912 با هدف کمک به کودکان آغاز به کار کرده و با بهره‌گیری از کمک‌های انسان دوستانه مردم نیکوکار و همراهی مدیران نیک اندیش و تلاش پیگیر نیروهای داوطلب و موظف خود تمام تلاش و سعی خود را برای شادی کودکان انجام می دهدٰ و در حوزه های فرهنگی، بهداشت و درمان و تعلیم و تربیت به کودکان نیازمند خدمت رسانی می کند.
انجام این هدف بدون یاری انسان های نیک اندیش میسر نیست، به همین جهت
موسسه اردیبهشت به مثابه پل ارتباطی انسان‌های خیرخواه و نیکوکار و کودکان نیازمند عمل می کند.
این موسسه کودکان نیازمند را شناسایی کرده و پس از کسب اطمینان از نیازمندی، آنها را به افراد خیّری که به هدف یاری رساندن به همنوعان نیازمند خود اعتقاد دارند معرفی می کند تا با حمایت خود، در راستای بهبود بخشیدن مشکلات فرزندان این مرز و بوم، یاری و همراهی کنند.

لینک آگهی تاسیس خیریه اردیبهشت در روزنامه رسمی