یادمان هست

خداحافظ ای آبی روشن عشقخداحافظ ای عطر شعر شبانهخداحافظ ای همنشین همیشهخداحافظ ای داغ بر دل نشستهیاد عزیزانمان را با احسان به کودکان نیازمند دوباره زنده کنیمدر یادمان هست میتوان…

ادامه مطلب یادمان هست

اگر انرژی های تو در جنگ های درونی تلف نشود، تبدیل به هوشیاری می‌شود.

اگر انرژی های تو در جنگ های درونی تلف نشود، تبدیل به هوشیاری می‌شود...┄⊰✵┄═⊰❋┄═┅⊰❁┄═┅⊰┄⊰✵┄═⊰❋┄═┅⊰❁┄═┅⊰___ https://aparat.com/v/c4jls

ادامه مطلب اگر انرژی های تو در جنگ های درونی تلف نشود، تبدیل به هوشیاری می‌شود.

پوشک اهدایی به کودکان نیازمند

نتیجه حمایت شما خیرین گرامیدر تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۰اهدا ۲۱ بسته پوشک بچهبه مبلغ ۲ میلیون و ۶۱۶ هزار تومان.

ادامه مطلب پوشک اهدایی به کودکان نیازمند

کودکانه

پیداست فروشگاه بزرگی است، درگاهِ گردان هم که همان است که بارها دیده ایم و به کرات از آن داخل و خارج شده ایم، اما تنها و فقط کودکی خردسال …

ادامه مطلب کودکانه

حامی باشیم

پسر 4 ساله که دچار کم شنوایی عمیق بوده که برای کاشت حلزون در تهران تشکیل پروندع داده اند که نیازمند سمعک سوپر پاور جهت آمادگی برای گفتار درمانی و…

ادامه مطلب حامی باشیم

حامی باشیم

پسر 4 ساله که دچار کم شنوایی عمیق بوده که برای کاشت حلزون در تهران تشکیل پرونده داده اند که نیازمند سمعک سوپر پاور جهت آمادگی برای گفتار درمانی و…

ادامه مطلب حامی باشیم

هزینه های درمانی تابستان ۱۴۰۰

نتیجه حمایت شما خیرین گرامیدر تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۰هزینه های درمانی دارو، آزمایش، لوازم توانبخشی، ترخیص از بیمارستان کودکان نیازمندبه مبلغ ۱۱۱ میلیون و ۱۰۶ هزار توماناهدا گردید.

ادامه مطلب هزینه های درمانی تابستان ۱۴۰۰